Mini Liga Kolarska


Mini Liga Kolarska

Regulamin „MINI LIGII KOLARSKIEJ” Tylicz 2016r.

 1. Celem zawodów rowerowych jest:

Wyłonienie zwycięzców „Mini Ligii Kolarskiej” w kategoriach wiekowych. Popularyzacja kolarstwa , pokazanie uczestnikom piękna Tylicza , Beskidu Sądeckiego. Promocja gminy Krynica Zdrój i Powiatu Nowosądeckiego, a także mobilizowanie społeczeństwa do aktywnego wypoczynku na rowerze.

2. Organizator

 • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Aktywny Tylicz
 • Wolontariusze Coca – Cola HBC Polska

 

Jarosław Białończyk Tel. 605 313 024
Jacek Adamczyk – sędzia główny

3.Terminy i miejsce:

1 edcja : 24 lipiec - Stadion sportowy w Tyliczu (jazda indywidualna na czas)

2 edycja : 7 sierpień – Rynek w Tyliczu (start wspólny)

3 edycja FINAŁ: 28 sierpień– Stadion Sportowy w Tyliczu (jazda indywidualna na czas)

UWAGA:

Zawodnicy biorący udział w wyścigu muszą posiadać: sprawny rower , sztywny kask , oraz dodatkowo pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

4. Kategorie wiekowe:

I CHŁOPCY:

1. D1 do 5 lat /2011 i młodsi/

2. D2 6-7 lat /2010-2009/

3. D3 8 - 9 lat /2008-2007/

4. Żak - 10 – 11 lat /2006-2005/

5. Młodzik 12 – 13 lat /2004-2003/

6. Junior młodszy 14 – 15 lat /2002-2001/

 

II DZIĘWCZĘTA :

1. D1 do 5 lat /2011 i młodsi/

2. D2 6-7 lat /2010-2009/

3. D3 8 - 9 lat /2008-2007/

4. Żak - 10 – 11 lat /2006-2005/

5. Młodziczka 12 – 13 lat /2004-2003/

6. Juniorka młodsza 14 – 15 lat /2002-2001/

 

5.Zasady rozgrywania Mini Ligii Kolarskiej 2016

Mini Liga Kolarska składa się z trzech edycji, z których zawodnicy zbierają punkty do klasyfikacji generalnej.

I Klasyfikacja Generalna

Klasyfikacja generalna jest klasyfikacją punktową. Zliczane będą w niej punkty z każdego startu w danej kategorii.. Zawodnik, który nie weźmie udziału w co najmniej 2 edycjach nie jest klasyfikowany w klasyfikacji generalnej.

II Zasady punktacji indywidualnej:

Zawodnicy w wyścigu zdobywają punkty wg poniższej tabeli .

Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

I

25

VIII

13

XV

6

II

22

IX

12

XVI

5

III

20

X

11

XVII

4

IV

18

XI

10

XVIII

3

V

16

XII

9

XIX

2

VI

15

XIII

8

XX

1

VII

14

XIV

7

XI

0

Zwycięzcą w każdej kategorii wiekowej zostanie zawodnik, który pierwszy ( z najkrótszym czasem przejazdu) pokona wyznaczoną trasę.

 

6. Zgłoszenia do udziału w Mini Lidze Kolarskiej przyjmowane będą w dniu zawodów w godzinach od 8:30 do 10:00 lub na stronie www.aktywnytylicz.pl , oraz pod nr.tel 605313024 .

7.Zawody rozegrane zostaną wg niniejszego regulaminu. W sprawach nieujętych regulaminem decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem zawodów.

 

8. Nagrody– załącznik nr 1.

 

9.Postanowienia końcowe:

 • Ceremonia nagradzania zwycięzców – w trakcie trwania zawodów
 • Podczas treningu i wyścigu zawodnicy muszą jeździć w sztywnych kaskach,
 • Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność,
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania wyścigu
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki oraz za zaginione rzeczy,
 • Organizator nie ubezpiecza imprezy od nieszczęśliwych wypadków i OC,
 • Zawodnik, który nie stawi się po wręczenie mu nagrody na podium, zostaje jej pozbawiony na rzecz organizatora,
 • Warunkiem odbioru nagrody jest osobiste stawienie się do dekoracji,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu złych warunków atmosferycznych
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest zwrócić nieuszkodzone numery startowe do organizatora,
 • Za zgubienie lub zniszczenie numeru startowego, organizator pobiera opłatę w wysokości 20.00 Zł,
 • W uzasadnionych okolicznościach, organizator może nie dopuścić zawodnika do startu.

Nieznajomość niniejszego regulaminu
w żadnym przypadku nie będzie traktowana jako wytłumaczenie!


Nagrody - Załącznik nr 1

1.W każdej edycji:

 • I miejsce: medal + drobny upominek
 • II miejsce: medal + drobny upominek
 • III miejsce: medal + drobny upominek
 • Dzieci do lat 7 wszystkie otrzymują medal za udział w zawodach
 • Na zakończenie każdej edycji losowanie 3 nagród rzeczowych – tombola!!!

2. W klasyfikacji generalnej:

 • I miejsce : medal + nagroda rzeczowa
 • II miejsce: : medal + nagroda rzeczowa
 • III miejsce: : medal + nagroda rzeczowa
 • Dzieci do lat 7 wszystkie otrzymują medal za udział w zawodach
 • Na zakończenie każdej edycji losowanie 3 nagród rzeczowych – tombola!!!

 

Nagrody rzeczowe wg możliwości organizatora!

 

 

 


Polecamy zobacz:


Warto zobaczyć


Kontakt Aktywny

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
" AKTYWNY TYLICZ "

Konfederatów Barskich 15/5
33-383 Tylicz
Tel: 605 313 024

DOPISZ SIĘ DO NASZEJ BAZY

i na bieżąco będziemy Cię informować o nowych projektach Stowarzyszenia Aktywny Tylicz.